1. Giá dịch vụ bảo vệ phổ biến
STT Dịch Vụ Thời Gian Làm Việc Số Lượng Nhân Viên Đơn Giá

Thành Tiền

 

1 Bảo vệ chuyên nghiệp 24/24/7 02 7,500,000 15,000,000

Tùy vào tính chất của từng loại hình doanh nghiệp cụ thể sau khi khảo sát nắm bắt tính chất công việc thì giá có thể tùy chỉnh theo thực tế.

  1. Giá dịch vụ bảo vệ sự kiện

Sự kiện là những hoạt động mang tính chất tạm thời và không thường xuyên nên giá dịch vụ từng lần sẽ giao động từ 120,000đ đến 200,000đ trên một giờ cho từng loại khác nhau và tùy thuộc vào số lượng nhân viên bảo vệ yêu cầu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.